Interview Someone Special - #MyArmenianStory
DISCOVER AND RECORD INDIVIDUAL JOURNEYS.
PIECE THEM TOGETHER AND EXPAND THE NATIONAL STORY.
#MyArmenianStory is a resource base that reflects the scope
and depth of the Armenian experience.

Upload your content to the USC Institute of Armenian Studies #MyArmenianStory platform.
Join thousands of other stories and contribute useful research material for scholars today and tomorrow.

This project is partially supported by The Calouste Gulbenkian Foundation.

An easy-to-use instructional guide for middle school, high school, and college students.

Բացահայտեք ու արձանագրեք անհատական ուղիներ` ընդլայնելով ազգային պատմությունը:
Ձեր նմուշը  կմիանա աշխարհի տարբեր ծագերում գրանցված հազարավոր հարցազրույցներին:
#MyArmenianStory-ը պաշարահիմք է, որ արտացոլում է հայկական փորձառության
ընդգրկումն ու խորությունը:

Վերբեռնե′ք ձեր նյութը Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի (USC) հայագիտական ինստիտուտի #MyArmenianStory հարթակ:
Միացե′ք հազարավոր այլ պատմություններին և հանրօգուտ հետազոտական նյութ նվիրաբերե′ք այսօրվա և վաղվա հետազոտողներին։

Բացայայտեցէք եւ արձանագրեցէք անհատական կեանքի ուղիներ։
Քով քովի բերելով ընդլայնեցէք ազգին պատմութիւնը։
#MyArmenianStoryն աղբիւրներու շտեմարան մըն է, որ կ՚արտացոլէ
հայկական փորձառութեան ծաւալը եւ խորքը։

Տեղադրեցէք ձեր ստեղծած բովանդակութիւնը Հարաւային Քալիֆորնիոյ համալսարանի (USC) հայագիտական հիմնարկի
#MyArmenianStory հարթակին վրայ։ Միացէք հազարաւոր այլ պատմութիւններու եւ բերէք ձեր մասնակցութիւնը գիտական
նիւթեր ստեղծելու, այսօրուան եւ վաղուան ուսումնասիրողներուն համար։

DÉCOUVREZ ET ENREGISTREZ DES PARCOURS INDIVIDUELS.
RECONSTITUEZ-LES ET ÉTENDEZ-LES À L’HISTOIRE NATIONALE.
#MyArmenianStory est une base de ressources qui reflète la portée
et la profondeur de l’expérience arménienne.

Téléchargez votre contenu sur la plateforme #MyArmenianStory de l’USC, Institut des études arméniennes.
Joignez-vous à des milliers d’autres histoires et mettez à contribution du contenu de recherche utile pour les académiciens d’aujourd’hui et de demain.

DESCUBRE Y REGISTRA HISTORIAS PERSONALES.
REÚNELAS Y ENRIQUECE LA HISTORIA NACIONAL.
#MyArmenianStory es una base de recursos que refleja el alcance
y la profundidad de la experiencia armenia.

Carga tu contenido a la plataforma de #MiHistoriaArmenia del Instituto de Estudios Armenios de la USC.
Únete a miles de otras historias y contribuye con material de investigación valioso para académicos hoy y mañana.

Окунитесь в мир событий и воспоминаний.
Соберите их вместе и сохраните историю нации.
#MyArmenianStory – это проект, создающий базу
для глубинных исследований опыта армянского народа.

Загрузите ваши материалы на сайт #MyArmenianStory Института Арменоведения USC.
Присоединитесь к тысячам других участников, которые создают ресурс
для исследователей армянской истории сегодня и в будущем.